46 похожих на Bls.com.ua сайтов

Biolights

рейтинг сайта:
10 пункты

Язык: русский

Кафедра фізики металів | фізичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка metphys.univ.kiev.ua

Tags: дослідженнядослідженьлабораторію
похожесть:
44%

Про УАДЖІ womenhistory.org.ua

Українська асоціація дослідників жіночої історії

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова – Національна академія наук України ipme.kiev.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Домен продается sofia.com.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Лабораторія ближнього космосу ІКД nearspace.ikd.kiev.ua

Лабораторія супутникових досліджень близького космосу. Інститут космічних досліджень НАН та НКА України.

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Healing Garden From Pests and Plants Cultivation | Pest Killers ivpz.org

When you working in your garden, you must protect your plants from annoying pests, and let your plants grow nicely, we can help you with that with our advice.

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Загальне меню укр ndiiv.org.ua

Scientific-research Institute of inetellectual property

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Suspended Domain healthup.org.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Знамениті, великі, геніальні люди. Найцікавіше про них! 100v.com.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Головна - UAC uac.gov.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

NanoMedTech nanomedtech.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Географія, географія України, країни світу geograf.com.ua

Висвітлення актуальних проблем суспільної та фізичної географії та картографії в Україні та світі, енциклопедія географа, географічні новини, блоги, статті, книги, географічний словник, географічний форум

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Аналітичний центр Борисфен Інтел bintel.com.ua

Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень «БОРИСФЕН ІНТЕЛ». Створений для аналітичної та інформаційної роботи, мета якої - геополітичні дослідження та прогнозування ситуації в Європі, Азії та світі в цілому.

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Сайт Християнського Братства dekalog.com.ua

Официальный сайт Христианского Братства

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Приватне акціонерне товариство «По виробництву інсулінів «Індар» | indar.com.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка ilnan.gov.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Ескулап: портал здоров’я | Про медицину професійно esculapinfo.ru

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Маркетинг iliadabeachhotel-corfu.com

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Головна iepor.org.ua

Фундаментальні та прикладні дослідження в галузі онкології та радіобіології

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Інститут високих технологій – Київський національний університет імені Тараса Шевченка iht.univ.kiev.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Новости Компании «RENTA GROUPTM» (г. Киев) arentagroup.livejournal.com

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Про Центр cesd.org.ua

Центр економічних досліджень та розвитку - неурядова, неприбуткова громадська організація, що була заснована у 2008 році. Головний офіс організації знаходиться в м. Одесі. Дослідження Центру направлені на поглиблення вивчення процесів реформування економіки України, вивчення міжнародного досвіду та рекомендацій міжнародної спільноти по лібералізації та детінізації економіки. Головним завданням діяльності організації є дослідження економічних процесів України та світу як на макро, так і на мікро рівні.

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Центр близькосхідних досліджень - Центр близькосхідних досліджень uames.org.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

²ñòîð³ÿ öåíòðó :: Ïðî гâíå-Ñóðåíæ :: «Ð³âíå-Ñóðåíæ» rivne-surenzh.com.ua

Âèâ÷åííÿ äàâíüî¿ ³ñòî𳿠ñëîâ'ÿíñòâà òà äóõîâíèõ îñíîâ äðåâí³õ öèâ³ë³çàö³é, äîñë³äæåííÿ ãåîïàòîãåííèõ çîí Çåìë³ ãåîô³çè÷íèìè ìåòîäàìè òà âïëèâ öèõ çîí íà ëþäèíó ³ öèâ³ë³çàö³éí³ ïðîöåñè

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

УкрГМІ, Український гідрометеорологічний інститут uhmi.org.ua

Український гідрометеорологічний інститут, наукові праці, державна служба з надзвичайних ситуацій, дослідження клімату України, моніторинг природного середовища, моніторинг атмосферного повітря, довгострокові прогнози погоди, кліматичні прогнози, гідрологічні прогнози, морські прогнози, гідрометеорологічна база, радіоспектроскопія і радіохімія, хімія моря, гідрометеорологія моря, гідрологічні дослідження та розрахунки, засоби вимірювання метрології стандартизації, забруднення навколишнього середовища, раді

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Головна - Україна модерна uamoderna.com

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Інститут рибного господарства та екології моря. (ІРЕМ) | Ласкаво просимо на сайт Інституту рибного господарства та екології моря! irem.org.ua

Ласкаво просимо на сайт Інституту рибного господарства та екології моря! | Інститут рибного господарства та екології моря. Ласкаво просимо на сайт Інституту рибного господарства та екології моря!

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Енциклопедія Київського національного університету імені Тараса Шевченка eu.univ.kiev.ua

Енциклопедія Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень pfirs.org

Офіційний сайт Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень - аналітичного центру, створеного в 2004 році в Чернігові.

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України | Офіційний сайт archeos.org.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Головна - «Розробка родовищ» Науково-технічний збірник НГУ rr.nmu.org.ua

На сторінках збірнику виконується публікація матеріалів наукових досліджень, виробничого досвіду, впровадження передових технологій; обмін науковими ідеями, практичними досягненнями; інформування широкої громадськості про наукові та виробничі результати; формування творчих зв'язків між науковими та виробничими колективами.

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Сайт www.green.eshop.org.ua не настроен на сервере green.eshop.org.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Інститут економіки та прогнозування ief.org.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Socis – Центр соціальних та маркетингових досліджень socis.kiev.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Н А У К А :: Національний гірничий університет science.nmu.org.ua

Національний гірничий університет проводить фундаментальні й прикладні дослідження за актуальними науковими та технічними напрямами, реалізує інноваційні проекти на виробництві.

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА КНУ імені Тараса Шевченка science.univ.kiev.ua

НДЧ

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Український Iнститут Соцiальних Дослiджень :: Главная uisr.org.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Відділ космічної плазми plasma.ikd.kiev.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій ier.com.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Homepage | dndiime.org.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Європейський універси­тет e-u.in.ua

Європейський універси­тет

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Портал громадських експертів - Освітня політика education-ua.org

Інтерактивний веб-портал громадських експертів

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Інтернет-конференція konferenciaonline.org.ua

Сайт щомісячної інтернет-конференції

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Сайт old.dffd.gov.ua не настроен на сервере old.dffd.gov.ua

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Електронний архів українського визвольного руху avr.org.ua

My fantabulous Nuxt.js project

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%

Львівський регіональний інститут державного управління lvivacademy.com

Освітній заклад, Державне управління, Місцеве самоврядування, Магістратура, Перепідготовка та підвищення кваліфікації, Дистанційна освіта

Tags: дослідженнядосліджень
похожесть:
37%
Проанализированные ключевые слова
Якість Харчові Співпрацювати Птиці Птахівництво Продукти Препарати Плр Пестицидів Матеріалу Лабораторію Лабораторного Кількостей Крові Кормів Корми Заявка Залишкових Діагностики Досліджень Дослідження Виявлення Визначення Ветеринарні Біолайтс Tof Maldi Image Bls Bio­lights
Похожие запросы